Beskatning af fri telefon. Får du nok fradrag?

Beskatning af fri telefon

Bliver du beskattet af fri telefon?

Kender du reglerne for beskatning af fri telefon og internet?

Vi har lavet et par eksempler af de regnskabs-, skatte- og momsmæssige konsekvenser ved at blive beskattet af fri telefon og internet. Se eksemplerne længere nede.

Eksempel –Køb af en ny telefon

Eksempel –Køb af en ny telefon og internet

 

Regler for beskatning af fri telefon

Har du enkeltmandsvirksomhed, der kun har en telefon til erhverv og privatbrug, kan du vælge om du ønsker at fratrække telefon og abonnement i virksomhedens regnskab. Hvis omkostningen trækkes fra, skal du beskattes af fri telefon kr. 2.600 (år 2014).
Har du en 100 procent arbejdstelefon, og har du kontor derhjemme, bliver du beskattet af fri telefon.
Har du kontor udenfor hjemmet, og taler du privat i den bliver du beskattet af fri telefon.
Som udgangspunkt bliver de fleste enkeltmandsvirksomheder beskattet af fri telefon, da det kan være svært at bevise overfor SKAT, at arbejdstelefon ikke tages med hjem.

Har du flere telefoner

Har du en arbejdstelefon og en privat telefon, kan du trække begge telefoner fra. Du bliver fortsat kun beskattet af kr. 2.600. Du må derimod ikke trække andre familiemedlemmers telefoner fra. Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler for momsen. Her vil du kun kunne trække momsen fra i det omfang, at du bruger den erhvervsmæssigt. Bruger du din private telefon 50 procent erhvervsmæssigt, kan du trække 50 procent af momsen fra.

Beskatning af fri internet

Driver du din virksomhed hjemmefra, eller har din computer i dit hjem adgang til virksomhedens intranet, eller lignede kan du fratrække udgiften uden at blive beskattet af fri telefon.
Bemærk at momsmæssigt skal du vurdere, hvor stor en andel du bruger internettet privat. Bruger du internettet 50 procent erhverv og 50 procent privat kan du trække 50 procent af momsen fra.

Driver du ikke kontor fra hjemmet, og har du ikke adgang til virksomhedens filer mv. bliver du beskattet af fri telefon kr. 2.600 (år 2014). Har du både fri telefon og fri internet, bliver du kun beskattet af kr. 2.600 (år 2014). På din selvangivelse i rubrik 462 skal du skrive kr. 2.600.

Er telefon/internet kun til rådighed en del af året

Starter du virksomhed d. 1. juli og har fri telefon og internet, skal du kun beskattes forholdsmæssigt.
Du bliver i dette tilfælde beskattet for 6. måneder svarende til kr. 1.300. Samme princip er gældende, hvis du kun har rådighed over telefonen og internettet i 3. måneder. Her bliver du beskattet kr. 650.
I rubrik 462 skriver du i sidste eksempel kr. 650.

Du får rabat, hvis din ægtefælle ligeledes bliver beskattet af fri telefon. Både dig og din ægtefælle kan få 25 procent rabat. For at opnå rabatten er det vigtigt, at du indsætter beløbet i rubrik 462. Der er flere der bliver beskattet af fri telefon i deres skatteregnskab. Dette er som udgangspunkt helt i orden. Dog opnår man ikke rabatten, da SKAT ikke kan se dit skatteregnskab i detaljer. Læs mere om reglerne for ægtefælle her.

Hoppe ind og ud af ordningen

Når du først er kommet ind i ordningen fri telefon, kan du ikke hoppe ind og ud af ordningen. Det er ikke altid lige fordelagtigt, at blive beskattet af fri telefon år 2 og år 3, som det ses i eksemplet nedenunder.
Du skal derfor se på dit behov nu og i fremtiden.

Faktura

For at få fradrag for telefon og internet udgiften skal din faktura, som udgangspunkt udstedes til virksomheden. En lang række enkeltmandsvirksomheder ønsker ikke at binde sig til telefonselskaberne i en længere periode. De får derfor ikke udstedt faktura til virksomheden men derimod til dem selv. Som udgangspunkt opfylder dette ikke faktura kravene. Praksis er at SKAT accepterer dette, da de betragter dette som et udlæg.

 

Ovenstående er ikke udtømmende. Du kan læse mere om reglerne her.

 ————————————————————————————————————————————————–

Eksempel –Køb af en ny telefon

Du har en enkeltmandsvirksomhed.
Du har kun en telefon, som du bruger både privat og erhvervsmæssigt.
Abonnementet er kr. 200 inkl. moms pr. måned.
Din telefon går i stykker 1. juli samme år, og du køber en ny telefon kr. 4.000 inkl. moms samme dag.
Det nye abonnement er forsat hos samme teleudbyder og koster forsat kr. 200 inkl. moms pr. måned.

Det forudsættes at du bruger din telefon 50 procent erhvervsmæssigt.
Hvis du vælger at trække telefon samt abonnementet over firmaet blive du samtidig beskattet af fri telefon kr. 2.600 (år 2014)

Hvad kan du få fradrag for?

Skattemæssigt vil du kunne fratrække hele telefonen inkl. abonnementet, idet du bliver beskattet af fri telefon.
Momsmæssigt vil du kunne trække 50 procent fra af momsen på telefonen og abonnementet, da du kun bruger den 50 procent erhvervsmæssigt.

Regnskabsmæssigt vil der kunne fratrækkes kr. 5.760 (= 3.600+2.160) beløbene er renset for momsen.
Beløbene fremkommer således:
Telefon kr. 4.000 inkl. moms
Telefon kr. 3.200 uden moms
Momsen udgør kr. 800. Der er fradrag for 50 procent af momsen. Dermed kan der fratrækkes kr. 400 af de kr. 800. De kr. 400 der ikke kan fratrækkes i momsen tillægges telefonen kr. 3.200 + kr. 400 svarende til kr. 3.600. Telefonen bogførers som mindre anskaffelser.
Det gælder samme princip med telefon abonnementet.

Momsmæssigt vil der kunne fratrækkes kr. 640.
Beløbet fremkommer således:
Telefonen kr. 4.000 og abonnement kr. 2.400 svarende til kr. 6.400
Momsen udgør kr. 1.280
Der er i overstående tilfælde kun fradrag for 50 procent af momsen kr. 640, da telefonen bliver brugt 50 procent privat.

Skattemæssigt skal du i rubrik 462 skrive kr. 2.600

Hvis vi opsummerer hvad der sker år 2014

Regnskabsmæssigt kr. 5.760
Beskatning af fri telefon kr. 2.600
Der opnås fradrag for kr. 3.160 efter skat.
Momsfradrag kr. 640

Hvad er konsekvenserne for år 2015

Hvis vi antager at du fortsat bruger telefonen 50 procent privat i 2015, og at du ikke får en ny telefon.
Hermed vil dit fradrag blive reduceret til kun at omfatte abonnementet. Vi antager at abonnementet forsat er kr. 200 pr. måned.

Regnskabsmæssigt kr. 2.160
Beskatning af fri telefon kr. 2.600
Her ses det at beskatningen er større end fradraget, med kr. 440 efter skat.
Momsfradrag kr. 240

Havde du ikke købt en telefon i år 2014, ville det ikke kunne betale sig at blive beskattet af fri telefon under de opstillet forudsætninger. Det er ikke tilladt at hoppe ind og ud af ordningen fri telefon.

Nedenunder er vist, hvordan det ser ud i ens regnskabsprogram, når der tages højde for regnskabs- og momsmæssige konsekvenser.

 

 

 

 ————————————————————————————————————————————————–

Eksempel –Køb af en ny telefon og internet

Du har en enkeltmandsvirksomhed og har kontor i dit eget hjem.
Du køber en ny telefon til kr. 4.000 inkl. moms d. 1. januar og har kun denne, som du bruger både privat og erhvervsmæssigt.
Telefon abonnementet er kr. 200 inkl. moms pr. måned.

Internet abonnementet er kr. 200 inkl. moms pr. måned.

Det forudsættes at du bruger din telefon og internettet 50 procent erhvervsmæssigt.
Hvis du vælger at trække telefon samt abonnementet og internettet fra over firmaet bliver du samtidig beskattet af fri telefon kr. 2.600 (år 2014).

Hvad kan du få fradrag for?

Skattemæssigt vil du kunne fratrække hele telefonen inkl. abonnementet, idet du bliver beskattet af fri telefon. Det samme gælder internettet.
Momsmæssigt vil du kunne trække 50 procent fra af momsen på telefonen og abonnementet samt internettet, da du kun bruger den 50 procent erhvervsmæssigt.

Regnskabsmæssigt vil der kunne fratrækkes kr. 7.920 (= 3.600+2.160+2.160). Beløbene er renset for momsen.
Beløbene fremkommer således:
Telefon kr. 4.000 inkl. moms
Telefon kr. 3.200 uden moms
Momsen udgør kr. 800. Der er fradrag for 50 procent af momsen. Dermed kan der fratrækkes kr. 400 af de kr. 800. De kr. 400 der ikke kan fratrækkes i momsen tillægges telefonen kr. 3.200 + kr. 400 svarende til kr. 3.600. Telefonen bogføres som mindre anskaffelser.
Der gælder samme princip med telefon abonnementet samt internettet.

Momsmæssigt vil der kunne fratrækkes kr. 880
Beløbet fremkommer således:
Telefonen kr. 4.000 + abonnement kr. 2.400 + internet kr. 2.400 svarende til kr. 8.800
Momsen udgør kr. kr. 1.760
Der er i ovenstående tilfælde kun fradrag for 50 procent af momsen kr. 880, da telefonen og internettet bliver brugt 50 procent privat.

Skattemæssigt skal du i rubrik 462 skrive kr. 2.600

Hvis vi opsummerer hvad der sker år 2014

Regnskabsmæssigt kr. 7.920
Beskatning af fri telefon kr. 2.600
Der opnås fradrag for kr. 5.320 efter skat.
Momsfradrag kr. 880

Hvad er konsekvenserne for år 2015

Hvis vi antager at du forsat bruger telefonen og internettet 50 procent privat i 2015, og at du ikke køber en ny telefon.
Hermed vil dit fradrag blive reduceret til kun at omfatte abonnementet på telefonen og internettet. Vi antager at abonnementet forsat er kr. 200 pr. måned for både telefonen og internettet.

Regnskabsmæssigt kr. 4.320
Beskatning af fri telefon kr. 2.600
Der opnås fradrag for kr. 1.720 efter skat.
Momsfradrag kr. 480

Nedenunder er vist, hvordan det ser ud i ens regnskabsprogram, når der tages højde for regnskabs- og momsmæssige konsekvenser.

Beskatning af fri telefon og internet